Туй онуй

В живота на човек понякога има и щастливи моменти :)

Наставления за лаици

Рецептите са класифицирани според трудността при ловенето на съответната риба.
Маркировката е с * от 1 до 12 според професионалния опит на риболовеца.
Например уловът на слънчевка е 1 звезда, а уловът на марлин (риба-меч) 12 звезди.
Показаните с ( ) данни касаят степента на трудност при риболов в платен водоем.

И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ВСЕКИ УЛОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОЛЯТ ОБИЛНО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЯМА ДА ИМА СЛЕДВАЩА СЛУКА !!!

Благодаря за подкрепата на клубовете:

Риболов и романтика

Млад бракониер

Страстен рибар = кръгъл идиот

Асоциацията на бракониерите на средна възраст

както и за любезното съдействие на гилдията на Харпунджиите-бракониери на Южна Африка