От мен, пишман рибар ХАДЖИ МЛАДЕН, засега – ТОЛКОЗ!

Забележки и мнения от мърморещи (ако все пак има такива) – при арменския поп на адрес: София, ул. “Цар Борис I” № 4. На захапалите – кой джам, кой чушка – по-тихо похъркване, за да няма тиган с риба по главата, а на оцелелите в запоя – малко търпение (може със странично забавление) до следващия мохабет и НА СЛУКА !!!

Който чувства за необходимо да изрече зла или добра дума относно горното писание, може да го стори на следния e-mail: pishmanribar@gmail.com К`вото и да пишете, нито ще се разсърдя, нито пък ще се възгордея повече, отколкото съм се надул сега 🙂

This entry was posted in Епилог за несретници. Bookmark the permalink.