Наставления за лаици

Рецептите са класифицирани според трудността при ловенето на съответната риба.
Маркировката е с * от 1 до 12 според професионалния опит на риболовеца.
Например уловът на слънчевка е 1 звезда, а уловът на марлин (риба-меч) 12 звезди.
Показаните с ( ) данни касаят степента на трудност при риболов в платен водоем.

И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ ВСЕКИ УЛОВ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОЛЯТ ОБИЛНО. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ НЯМА ДА ИМА СЛЕДВАЩА СЛУКА !!!

This entry was posted in Туй онуй. Bookmark the permalink.